01 Aug 2019

Popkoor Puur is een enthousiast gemengd koor met ongeveer 35 leden, waaronder een combo bestaande uit een toetsenist, gitarist, basgitarist en drummer. Tijdens de repetities wordt er met de nodige gezelligheid, intenstief geoefend. 

2020 is het jaar waarin we 10 jaar bestaan.
Het zou een bijzonder jaar moeten worden voor de koorleden van Popkoor Puur, een jaar met verrassingen en verschillende optredens. Helaas door Corona en alle maatregelen zullen er geen activiteiten rondom dit lustrum plaats vinden. 

We zijn gestart met de repetities om ons voor te bereiden op een nieuw en gezellig seizoen, met swingende nieuwe nummers en oude nummers in een nieuw jasje.

Een keer komen luisteren moet nog even worden uitgesteld omdat dit nu niet verantwoord is, maar hopen in de toekomst u weer te verblijden met een spetterend optreden.

Tot later.